رئیس کمیته ملی المپیک حکم پیمان فخری برای ریاست در مرکز نظارت بر تیم‎های ملی را صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، در متن حکم آمده است:

جناب آقای پیمان فخری ، نظر به تعهد، تخصص و تجربیات جنابعالی و همچنین مصوبه مورخه ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ هیأت محترم اجرایی به موجب این ابلاغ به سمت رییس مرکز نظارت بر تیم‌های ملی منصوب می‌شوید. با عنایت به رویکرد جدید کمیته ملی المپیک و اهمیت این مرکز انتظار دارد ضمن اجرای کلیه امور محوله با توجه به ماده  بیست و یکم اساسنامه کمیته‌ ملی المپیک ، نسبت به موارد ذیل اهتمام ویژه معمول داشته و مراتب را بصورت ماهیانه گزارش نمایید:

  1. هدایت، نظارت و ارزیابی برنامه و عملکرد فدراسیون‌های ورزشی در هنگام آماده‌سازی و شرکت در رویدادهای بین المللی تحت پوشش کمیته ملی المپیک که در رأس آنها، بازیهای المپیک و آسیایی قرار دارند
  2. همکاری نزدیک و تعامل صمیمانه با مسئولان فدراسیون‌ها بویژه سازمان تیم‌های ملی آنها در جهت پیشبرد برنامه مصوب و نیز ارائه نظارت اصلاحی به منظور بهبود روند آماده‌سازی ورزشکاران تیم‌های ملی.
  3. بررسی و ارائه گزارش تحلیل فنی مدیریتی و تصمیم‌سازی در رابطه با شرکت در رویدادهای ورزشی چند رشته‌ای که در دستور کار هیأت اجرایی قرار می‌گیرند
  4. انجام اقدامات لازم در خصوص حضور شایسته کاروان‌های ورزشی کشور در بازی‌های مختلف، با هماهنگی و همکاری سرپرستان کاروان‌های اعزامی
  5. تنظیم فرم‌های استاندارد نظارت و ارزشیابی فدراسیون‌های ورزشی .