کارلوس کی روش در روزهای آینده وارد کلمبیا می شود و زمان دقیق این سفر نیز بزودی مشخص می شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، رسانه های کشور پرو مدعی شدند که رییس فدراسیون فوتبال کلمبیا اعلام کرده است ؛ تا ساعات آینده قرارداد کارلوس کی روش با تیم ملی کلمبیا نهایی می شود و این قرارداد تقریبا نهایی شده است و ایجنت های دخیل در این قرارداد کارهای قرارداد را به اتمام رسانده اند.

کارلوس کی روش برای امضای قرارداد و هدایت تیم ملی کلمبیا در روزهای آینده وارد کلمبیا می شود و زمان دقیق این سفر نیز بزودی مشخص می شود. 

این رسانه ها مدعی شدند مذاکرات صورت گرفته مستقیم با کارلوس کیروش بوده و به واسطه ای پولی پرداخت نشده است.

تیم ملی کلمبیا خود را برای رقابت های کوپا آمریکای 2019 آماده می کند.