ترکیب تیم‌های ملی فوتبال ژاپن و ترکمنستان مشخص شد.

به گزارش خبرگزاری موج، تیم ملی فوتبال ژاپن از ساعت ۱۴:۳۰ به مصاف ترکمنستان می‌رود.

ترکیب تیم‌های ژاپن و ترکمنستان به شرح زیر است:

ترکیب تیم ملی ژاپن: شیوچی گوندا، تیوتو ناگاتومو، تاکهیرو تومیاسو، هیروکی ساکای، تومواکی ماکینو، مایا یوشیدا، گاکو شیباساکی، جنکی هاراگوچی، تاکومی میناماتو، ریتزو دوان، یویا اوساکو.

ترکیب تیم ملی ترکمنستان: مامت اورازمحمدوف، ظفر باباجانوف، مکان ساپاروف، وزیرگلدی یل یاسوف، قرباگلدی باتیروف، ارسلان آمانوف، رسلان مینگازوف، وحیت اورازساهدوف، سردار آنارازوف، احمت آتایف، رسول اوجایف.