ترکیب تیم‌های فوتبال تایلند و هند برای بازی در جام ملت‌های آسیا مشخص شد.

به گزارش خبرگزاری موج، تا لحظاتی دیگر تیم‌های ملی تایلند و هند به مصاف هم می روند و ترکیب هر دو تیم به شرح زیر است :

ترکیب تایلند

 چاتچای بوتپروم، تراتون بونماتان، چالرم پونگ کرتکایف، پانسا هم‌ویبون، تیتیفان پانگ‌جان، آدیساک کریسورن، تیراسیل دانگدا، سانراوات دچیمیتر، چاناتیپ سونگ‌ک ریسیم، تریستان دو، سوپاچای چادد. 

ترکیب هند

 کریپریت سینگ ساندو، سوپ‌هاسیش بوس، ساندش، آلیرود تاپا، سونیل چیتری، محمد آشیک کورونیان، پرونای پادلر، اودانتا سینگ کوما، هالیچاران نارزاری، پریتان کوتان، آناس اداتودیکا.