استارت لیست کاپ وزنه برداری قطر که گزینشی المپیک 2020 است اعلام شد و رقبای چهار وزنه‌بردار ایران مشخص شدند.

به گزارش خبرگزاری موج استارت لیست کاپ وزنه برداری قطر که گزینشی المپیک 2020 است اعلام شد و رقبای چهار وزنه‌بردار ایران مشخص شدند. نکته قابل توجه حضور برخی چهره‌های شاخص نظیر ایلیا ایلین، آندری ارامنائو، دیمیری چوماک، رستم جونگبایف در این مسابقات است.

بر اساس استارت لیست، نمایندگان ایران صدرنشین اوزان خود نیستند.

 

  • دسته 96کیلوگرم:

در این وزن 14 وزنه بردار حضور دارند و برای ایران محمد زارعی وزنه می‌زند. رکورد ورودی او 350 کیلوگرم است.

بیشترین رکورد ورودی متعلق به تیان فوژیون از چین و حسونا فارس از قطر با 380 کیلوگرم است.

 

  • دسته ۱۰۹ کیلوگرم:

در این دسته 12 وزنه بردار به رقابت می‌پردازند. ایران دو نماینده دارد که علیرضا سلیمانی با رکورد ورودی 385 کیلوگرم به همراه وزنه بردار اوکراین پنجم است. رکورد ورودی نیما آقایی هم 380 کیلوگرم است.

در این دسته چهره‌های شاخصی چون ایلیا ایلین، آندری ارامنائو، دیمیتری چوماک، آرتور پلیسنیکس حضور دارند.

بیشتر رکورد ورودی متعلق به وزنه بردار لتونی با 395 کیلوگرم است.

رکورد ورودی ایلیا، چوماک و ارامنائو 390 کیلوگرم است.

 

  • دسته ۱۰۹+ کیلوگرم:

8 وزنه بردار در این وزن حضور دارند. رکورد ورودی همایون تیموری نماینده ایران 400 کیلوگرم است.

بیشترین رکورد ورودی متعلق به رستم جونگبایف از ازبکستان با 430 کیلوگرم است.

 

برنامه زمانی رقابت نمایندگان ایران: (ساعت مسابقات به وقت ایران است.)

جمعه 30 آذر

دسته 96 کیلوگرم: محمد زارعی ساعت ۲۰:۳۰

شنبه 1 دی

دسته 109 کیلوگرم: نیما آقایی و علیرضا سلیمانی ساعت ۱۱:۳۰

دسته فوق سنگین: همایون تیموری ساعت ۱۷:۳۰