سرپرست نائب رئیسی این فدراسیون جودو به وزارت ورزش و جوانان معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری موج، مصطفی کریمی از سوی سرپرست فدراسیون جودو به عنوان سرپرست نائب رئیسی این فدراسیون به وزارت ورزش و جوانان معرفی شد.

پس از استعفای اجباری درخشان از ریاست فدراسیون جودو بدلیل بازنشستگی، وی به عنوان نایب رییسی این فدراسیون انتخاب شد اما روز گذشته مجبور به کناره گیری شد با این حال وی باز هم به عنوان مشاور عالی فدراسیون انتخاب شد.

گفتنی است؛ کریمی از پیشکسوتان جودو و دارای کمربند مشکی دان 7 است.