استیضاح وزیر ورزش و جوانان به دلیل پس گرفتن امضاها از دستور کار خارج شد.

به گزارش خبرگزاری موج، استیضاح مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان به دلیل پس گرفتن امضای برخی از متقاضیان از نصاب افتاد و عملا منتفی شد.