مدیرعامل جدید پیست اسکی دیزین گفت: جذابیت های طبیعی پیست دیزین در دنیاکم نظیر است.

به گزارش خبرگزاری موج، مدیرعامل جدید پیست اسکی دیزین گفت: جذابیت های طبیعی پیست دیزین در دنیاکم نظیر است و باید از این نعمتهای خدادادی به نحو مطلوبی استفاده کنیم.

بازگشایی و افتتاح پیست اسکی دیزین پنج شنبه هفته جاری برگزار خواهد شد.