رئیس کمیته ملی المپیک گفت: من فکر می‌کنم هویت ورزش ایران در تبار تاریخی‌اش از ویژگی‌های پهلوانی نشات گرفته است و ما امروز اگر دچار چالش‌هایی در ورزش هستیم، به خاطر این است که از آن کانون فضیلت فاصله گرفته‌ایم.

به گزارش خبرگزاری موج، رضا صالحی‌ امیری، رئیس کمیته ملی المپیک در مراسم بزرگداشت پرویز دهداری، گفت: آن چیزی که امروز ورزش ایران بیش از هر زمان دیگری به آن نیاز دارد، بازگشت به حوزه پهلوانی است، یعنی معرفت، اخلاق، فضیلت و انسان دوستی باید در اولویت باشد. من فکر می‌کنم هویت ورزش ایران در تبار تاریخی‌اش از ویژگی‌های پهلوانی نشات گرفته است و ما امروز اگر دچار چالش‌هایی در ورزش هستیم، به خاطر این است که از آن کانون فضیلت فاصله گرفته‌ایم.

او افزود: بزرگداشت مرحوم دهداری در حقیقت بزرگ‌داشت فضیلت و معرفت و اخلاق در جامعه است. آن چه ما در مورد این مرد بزرگ مطالعه کرده‌ایم، متوجه شدیم که ایشان همه زندگی‌اش را وقف فوتبال و ورزش کرده بود و به دنبال منابع مالی و نان نبود،‌ بلکه به دنبال ایجاد یک هویت در فوتبال ایران بود. سرمایه‌های اجتماعی، فرهنگی و نمادین سه سرمایه اصلی هستند که جامعه امروز ورزش بیش از هر زمانی به آن نیاز دارد و ما می‌توانیم امثال دهداری‌ها را در جامعه امروز داشته باشیم. حیف که ما از پوریای ولی و دهداری‌ها فاصله گرفته‌ایم. امروز بسیاری از مردمان این سرزمین نمی‌دانند که تختی در چند رویداد چه مدالی را کسب کرده اما نام تختی را هر کسی که می‌شنود از معرفت و اخلاق و گذشت صحبت می‌کند. این باید در جامعه ما گسترش یابد و فوتبال ما باید فوتبال پاکی باشد و فوتبالیست ما باید در شهر خود و جامعه خود نماد اخلاق و معرفت و فضیلت باشد.

وی افزود: در گذشته اگر از مردمی که پنج، شش ماه به حج سفر می‌کردند، می‌پرسیدند که خانواده‌شان را به چه کسی خواهند سپرد، می‌گفتند به یک پهلوان تا از نوامیس ما دفاع کند؛ یعنی یک قهرمان و پهلوان با داشتن آن ویژگی‌های معرفتی می‌تواند نماد یک ملت باشد. امیدوارم نسل جدید ما در فوتبال و ورزش از بزرگان بیاموزند و این مسیرها را دنبال کنند.