رئیس سابق فدراسیون وشو گفت: هیات های استانی می توانند خودشان اسپانسر جذب کنند بدون اینکه بخواهند درآمد حاصل از آن را به فدراسیون بدهد و فدراسیون وظیفه دارد بدون هیچ چشم داشتی از اسپانسرهای استانی حمایت کنند.

به گزارش خبرگزاری موج، صمد ولیزاده رئیس سابق  فدراسیون وشو این روزها آماده می شود تا در انتخابات فدراسیون های ورزشی شرکت کند.

او در این خصوص گفت:  هیات ها یک فدراسیون کوچک هستند در استان های خودشان و روسای هیات ها مسئولیت کامل در استانهای مربوط به خودشان را دارند پس باید هم حمایت مالی و هم حمایت فنی شوند.  مهمترین حمایت مالی است که می خواهم ۲۰-۳۰ درصد بودجه فدراسیون را به آنها اختصاص دهم.

وی در ادامه افزود: با توجه به وسعت فدراسیون و تعداد رشته های تحت پوشش هیاتها و تحقیقاتی  که در باره بودجه و اعتبارات و در آمدهای این فدراسیون انجام داده ایم،  می توانیم سالانه حدود ۶۰ میلیون به هیات ها اختصاص دهیم. همچنین می خواهم درآمد حاصل از دوره های فنی اعم از کلاس های آموزشی و داوری را به خود هیات ها اختصاص دهم و فدراسیون در آن سهیم نباشد. هیات های استانی می توانند خودشان اسپانسر جذب کنند بدون اینکه بخواهند درآمد حاصل از آن را به فدراسیون بدهد و فدراسیون وظیفه دارد بدون هیچ چشم داشتی از اسپانسرهای استانی حمایت کنند.

ولیزاده خاطرنشان ساخت: دیگر حمایت فدراسیون از هیات ها این است که اگر استانی میزبان مسابقات در سطح کشوری یا انجمنی شد، هیچ هزینه ای برای میزبانی پرداخت نخواهد کرد و تمام آن به عهده فدراسیون خواهد بود. ضمنا فدراسیون  با مدیران کل استانها تعامل برقرار می کند تا بتواند بودجه و کمک مالی بیشتری از ادارات کل  تربیت بدنی استانهابرای هیات ها دریافت کند.

مشاور فرهنگی مجلس افزود: فدراسیون بعنوان مرجع باید برای هیات ها زیر ساخت تجهیزات ورزشی را فراهم کند چه از طریق واردات و چه از طریق خریداری اجناس داخلی همچنین روسای هیات ها باید در رشته هایی که در آن فعال هستند عضو هیات مدیره آن انجمن شوند 

ولیزاده در پایان خاطر نشان ساخت: روسای هیات ها باید با تیم ها اعزام شوند تا تجارب بین المللی برای میزبانی بدست آورند.