در حالی که صحبات هایی در خصوص حق امضا نداشتن گرشاسبی به گوش می رسید اما مدیرعامل بازنشسته پرسپولیس تا ۱۵ آذر امضایش مورد تایید است و می تواند، احکام را امضا کند.

به گزارش خبرگزاری موج، پس از تصویب قانون منع به کارگیری بازنشستگان صحبت هایی در خصوص عدم حق امضای حمیدرضا گرشاسبی در باشگاه پرسپولیس به گوش رسید.

با این حال مدیرعامل بازنشسته پرسپولیس تا ۱۵ آذر فرصت دارد تا امور جاری مالی و اداری باشگاه را خودش تایید و امضا کند. البته ایرج عرب معاون پشتیبانی این باشگاه نیز همچون ماه های گذشته امضایش مورد تایید است و وی نیز می تواند، احکام را امضا کند.

با این حال مجمع باشگاه پرسپولیس ۱۰ آذر برگزار می شود تا تکلیف ادامه فعالیت مدیرعامل و اعضای هیات مدیره این باشگاه مشخص شود.

بنابراین فعلا تمام امور اجرایی باشگاه پرسپولیس را حمیدرضا گرشاسبی بر عهده دارد و آن را انجام می دهد.