در راستای همگانی کردن بوکس، ثبت نام در بخش ورزشکاری پرتابل فدراسیون بوکس برای بانوان فعال شد.

به گزارش خبرگزاری موج، فدراسیون بوکس جمهوری اسلامی ایران از بانوان در بخش آموزش مربیگری بوکس، داوری بوکس در پرتال فدراسیون ثبت نام به عمل می آورد. به این تریتیب امیدواری‌ها برای آغاز فعالیت این رشته در بخش بانوان  شدت گرفت.

طبق شنیده‌ها ثبت نام در بخش ورزشکاری پرتابل نیز برای بانوان قابل انجام است.

راه‌اندازی بوکس در بخش بانوان از قول‌های حسین ثوری رئیس فدراسیون بوکس در زمان انتخابات بود که باید دید با این اقدامات می‌تواند بوکس را در بخش بانوان نیز فعال کند یا نه!

حسین ثوری در خصوص ثبت نام بانوان در پرتابل فدراسیون بوکس برای دوره‌های آموزش مربیگری و داوری بوکس گفت: با توجه به خواسته فدراسیون‌جهانی مبنی بر برابری جنسیتی بین مردان و زنان، از این‌ موضوع جلوگیری نکرده‌ایم.

او افزود: طبق سیایت فدراسیون جهانی بوکس (آیبا)، در سال‌های بعد فعالیت بخش بانوان همه کشورهایی که عضو آیبا هستند الزامی خواهد شد. ما هم برابر با قوانین و مقررات اسلامی کشورمان با حفظ تمام شئونات اسلامی در چهارچوب الزامات اسلامی کار را به پیش خواهیم برد.