با تصمیم کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش تا تعیین تکلیف روسای بازنشسته فدراسیون ها، این نهاد ها بودجه ای دریافت نمی کنند.

به گزارش خبر گزاری موج، دیوان محاسبات اداری از روز گذشته و با اتمام مهلت فعالیت بازنشسته ها در فدراسیون های ورزشی  از ٢٦ آبان فعالیت روسای بازنشسته فدراسیون ها را جرم اعلام کرد و قوه قضاییه هم به طور جدی دنبال این مورد است.

 کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش هم بر اساس این اعلام تصمیم گرفته‌اند تا تعیین تکلیف روسای بازنشسته فدراسیون ها، با آنها مکاتبه نکنند و پول هم تبادل نکنند.

تاکنون تکلیف فدراسیون های والیبال، کاراته و ورزش‌های رزمی مشخص نشده است.