علیرضا رحیمی رییس سابق فدراسیون هندبال در کمیته ملی المپیک حکم مشاوره گرفت.

به گزارش خبرگزاری موج، پس از برکناری علیرضا رحیمی به دلیل بازنشسته بودن از ریاست فدراسیون هندبال، رضا صالحی امیری رییس کمیته ملی المپیک برای او حکم مشاوره صادر کرد.

به این ترتیب رحیمی در کمیته ملی المپیک حکم مشاوره گرفت و او همچنین عضو هیات اجرایی کمیته ملی المپیک است.