پزشک پرسپولیس گفت: وضعیت امید عالی شاه مساعد است اما برای تعیین وضعیت قطعی محمد انصاری باید تا فردا صبر کرد.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از باشگاه پرسپولیس، میزان مصدومیت زانوی محمد انصاری که ممکن است رباط صلیبی اورا درگیر کرده باشد فردا اعلام خواهد شد.

حقیقت، پزشک پرسپولیس درباره این بازیکن گفت: برای اعلام نظر قطعی باید تا دوشنبه صبر کنیم تا نتیجه MRI را دریافت کنیم.

وی درباره آخرین شرایط امید عالیشاه نیز خاطرنشان کرد: شرایط او خوب پیش می‌رود و با اقداماتی که صورت گرفته به امید خدا تا شروع تمرینات آماده خواهد شد.