ساعت بلیت فروشی بازی برگشت پرسپولیس و کاشیما در فینال لیگ قهر مانان آسیا تغییر کرد.