دیدار تدارکاتی تیم های ملی ایران و ترینیداد و توباگو پنج شنبه 24 آبان در ورزشگاه آزادی برگزار می شود.

به گزارش برگزاری موج به نقل از فدراسیون فوتبال، تیم های ملی فوتبال ایران و ترینیداد و توباگو در مسابقه ای دوستانه پنج شنبه 24 آبان ماه با هم دیدار خواهند کرد.

دیدار تدارکاتی تیم های ملی ایران و ترینیداد و توباگو روز پنچ شنبه 24 آبان در ورزشگاه آزادی برگزار می شود. این مسابقه ساعت 18 برگزار خوهد شد.