تمرین بازیکنان تیم ملی فوتبال در زمین شماره 2 مرکز ملی فوتبال برگزار می شود و حضور رسانه ها در این تمرین آزاد است.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از سایت رسمی فدراسیون، با آغاز تمرین تیم ملی فوتبال ایران در زمین شماره دو مرکز ملی فوتبال، رسانه های گروهی می بایست از ساعت 15:15 در محل مرکز ملی فوتبال حضور داشته باشند.
لازم به توضیح است این تمرین تا انتها برای حضور رسانه ها آزاد است.
 
گفتنی است؛ از ساعت 15:30 دقیقه بازیکنان برای گرفتن عکس گروهی و از ساعت 16:00  تمرین ملی پوشان در زمین چمن شماره دو آغاز می شود.تمرین تیم ملی فوتبال  - ۱۵ مهر ۱۳۹۷