مدافع تیم فوتبال پرسپولیس صبح امروز در تمرین تیم پرسپولیس حاضر شد.

به گزارش خبرگزای موج، تیم فوتبال پرسپولیس امروز در دو نوبت صبح و بعد از ظهر تمرین می‌کند.

شایان مصلح مدافع تیم فوتبال پرسپولیس که پس از حواشی که پیرامون اظهاراتش برایش به وجود آمده بود، چند روز نتوانست در تمرین پرسپولیس حاضر شود، با حل مشکل صبح امروز به ورزشگاه شهید کاظمی رفت تا در تمرین تیم پرسپولیس شرکت کند.