رییس فدراسیون کشتی گفت: قرار شد با پیگیری‌های وزیر و رایزنی با بانک مرکزی، فدراسیون‌ها نیز از بازار ارز ثانویه برخوردار شوند تا از این طریق در برنامه‌های آنها بخصوص در بخش کسب سهمیه و حضوری موفق در المپیک آینده وقفه‌ای ایجاد نشود.

به گزارش خبرگزاری موج، رسول خادم رییس فدراسیون کشتی پس از دیدار با مسعود سلطانی فر در گفت و گو با پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان گفت: دیدار خوبی بود و من گزارشی از عملکرد تیم های ملی کشتی نوجوانان و جوانان و برنامه‌های آماده سازی تیم های ملی بزرگسالان و امید برای مسابقات جهانی پیش رو ارایه کردم.  

خادم ادامه داد: بعد از افزایش ناگهانی نرخ ارز، برنامه‌های فدراسیون هم دچار محدودیت‌هایی شد و هزینه‌های کشتی به خصوص در بخش اعزام‌ها را بیشتر از پیش‌بینی های ما کرده است.

رییس فدراسیون کشتی گفت: با کمک و توجه بیشتر و برای حل این مشکلات، قرار شد با پیگیری‌های وزیر و رایزنی با بانک مرکزی، فدراسیون‌ها نیز از بازار ارز ثانویه برخوردار شوند تا از این طریق در برنامه‌های آنها بخصوص در بخش کسب سهمیه و حضوری موفق در المپیک آینده وقفه‌ای ایجاد نشود.

خادم ادامه داد: وزیر از موفقیت های کشتی ایران در بازی‌های آسیایی قدردانی کرد. امیدوارم پیگیری‌های وزارتخانه برای حل شدن بهره مندی فدراسیون‌های ورزشی از بازار ارز ثانویه به پیشبرد برنامه های فدراسیون و بخصوص اعزام های برون مرزی کمک بیشتری کند.