مجید شایسته، مهرشاد پورسعید، ندا نوریان، عبدالرضا آریان فر و ایرج رحمانی برای انتخابات فدراسیون تنیس ثبت نام کردند.

به گزارش خبرگزاری موج، ثبت نام از کاندیداهای احراز پست ریاست فدراسیون تنیس که از ده روز پیش آغاز شده بود به پایان رسید و پنج نفر ثبت نام کردند.

مجید شایسته، مهرشاد پورسعید، ندا نوریان، عبدالرضا آریان فر و ایرج رحمانی نفراتی هستند که برای انتخابات ثبت نام کرده اند.

وزارت ورزش پس از احراز صلاح کاندیداها تاریخ برگزاری مجمع انتخاباتی را اعلام خواهد کرد.

دوره ریاست چهار ساله شایسته ۱۹ آبان ماه به پایان می رسد.