امیر علی اکبری با اقتدار توانست حریف لهستانی خود را در روسیه شکست دهد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج امیر علی اکبری در مسابقات mma به مصاف دنیل امیلیان چنکو رفت.

در این مبارزه امیر علی اکبری با اقتدار توانست حریف خود را از پیش روی برداشته و به سمت کمربند این رقابت ها برود.