دیدار تیم هاى استقلال و نفت مسجد سلیمان در هفته ششم لیگ برتر لغو شد.

به گزارش خبرگزاری موج، دیدار تیم هاى استقلال و نفت مسجد سلیمان در هفته ششم لیگ برتر هجدهم فوتبال ایران  با توجه به اینکه تیم فوتبال استقلال ٦ بازیکن ملى پوش دارد لغو شد.

طبق قانون هر تیمى که بیش از ٣ ملى پوش داشته باشد برگزارى دیدارى برایش در نظر گرفته نمى شود.

گفتنی است، ملى پوشان ٧٢ ساعت قبل از بازى باید در اختبار تیم قرار گیرند که با شرایطى که استقلال در رقابت هاى آسیایى دارد این امر ممکن نیست و به همین دلیل بازى تیم هاى استقلال و نفت مسجد سلیمان لغو مى شود.

بر این اساس، زمان برگزارى دیدار تیم هاى استقلال و نفت مسجد سلیمان در حال حاضر مشخص نیست و در آینده اعلام مى شود.