ملی پوش تنیس روی میز کشورمان به عنوان پرچمدار کاروان ورزشی ایران در اختتامیه هجدهمین دوره بازی های آسیایی انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری موج، با توجه به بازگشت اکثر تیمها به کشور و حضور تیم ملی تنیس روی میز در دهکده بازی ها، ندا شهسواری ملی پوش شایسته و با سابقه این رشته به عنوان پرچمدار کاروان ورزشی ایران در اختتامیه هجدهمین دوره بازی های آسیایی انتخاب شد تا پرچم جمهوری اسلامی ایران را در آئین خاتمه بازی ها حمل کند.