نماینده وزن منهاى ٩٠ کیلوگرم کوراش در همان نخست حذف شد.

به گزارش خبرگزاری موج، در سومین و آخرین روز از رقابتهای کوراش بازیهای آسیایی جاکارتا در وزن منهای 90 کیلو گرم قاسم احدی مقابل امام اف از ازبکستان قرار گرفت و با شکست از وی از دور رقابتها حذف شد.

تا دقایقى دیگر محمد ملک محمدی در همین وزن و زهرا باقری در وزن منهای 78 کیلو گرم بانوان به مصاف حریفان خود از کشورهای افغانستان و ترکمنستان می روند.