در ادامه مسابقات دوچرخه سواری بازی های آسیایی جاکارتا رکابزن ایران در پایان مرحله دوم اومنیوم، در جای دوم ایستاد.

به گزارش خبرگزاری موج، محمد گنج خانلو رکابزن ایرانی حاضر در مسابقات دوچرخه سواری در بازیهای آسیایی جاکارتا صبح امروز و در ماده اومنیوم در مرحله اول با پشت سر گذاشتن رقبای خود توانست در رتبه نخست قرار بگیرد.

گنج خانلو در مرحله دوم اومنیوم (تمپو ریس) در رده نهم جای گرفت و در مجموع با حدنصاب هر دو مرحله، تا اینجا در رتبه دوم در میان ١٨ شرکت کننده حاضر قرار دارد و دو رقابت دیگر را تا پایان عصر امروز پیش روی خود دارد.