بهداد سلیمی پس از کسب مدال طلا با بوسیدن تخته به نشانه خداحافظی، با دنیای حرفه ای وداع کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، بهداد سلیمی در دسته فوق سنگین وزنه برداری بازی های آسیایی ۲۰۱۸  پس از کسب مدال طلا کفش های خود را بر روی تخته و بوسیدن وزنه ها با دنیای قهرمانی خداحافظی کرد.

سلیمی که در مجموع دو حرکت ۴۶۱ کیلوگرم را ثبت کرد و مدال طلا گرفت، از دنیای قهرمانی خداحافظی کرد.

او روی تخته بازی ها کفش هایش را درآورد و در کنار وزنه گذاشت و با بوسیدن وزنه، با دنیای قهرمانی خداحافظی کرد.

سلیمی با رکورد مجموع ۴۶۱ کیلوگرم سومین مدال طلای خود را در ادوار بازی های آسیایی گرفت.