پور علی گنجی پس از امضای قرارداد با تیم یوپن گفت: بازی در اروپا همواره هدف و رویای من بوده، منتظر این چالش جدید هستم و می خواهم به پیشرفت و پیروزی برسم.

به گزارش خبرگزاری موج، مرتضی پور علی گنجی پس از امضای قرارداد با تیم یوپن به بیان توضیحاتی پرداخت.

پورعلی گنجی پس از امضاء قرارداد با تیم یوپن بلژیک گفت: من در طول دوره کاری ام توانسته ام در کشورهای مختلف و در سطوح مختلف بازی کنم. بازی در اروپا همواره هدف و رویای من بوده است. منتظر این چالش جدید هستم و از باشگاه یوپن به دلیل اعتماد و اعتقاد به من سپاسگزارم. به طور کامل انگیزه دارم و همیشه می خواهم به پیشرفت و پیروزی برسم. بهترین کارم تبدیل شدن به یک بازیکنی ارزشمند برای یوپن است. منتظر باشگاه جدیدم و بازی کردن و پیشرفت در آن هستم.

کریستف هنکل، از مدیران باشگاه یوپن پس از به توافق رسیدن با پورعلی گنجی بیان کرد: از امضاء قرارداد با پورعلی گنجی خوشحال هستیم چراکه او در تیم های قبلی اش و تیم ملی ایران از بازیکنان منضبط و ثابت بوده و نکته حائز اهمیت اینست که در 26 سالگی تجربه و توانایی خوبی دارد. خوشحالیم که او به تیم KAS یوپن آمده است و می تواند به ایجاد ثبات در تیم ما کمک کند. به پورعلی گنجی خوش آمد می گوییم.