اسامی برترین فرنگی کاران ماه جهان از سوی اتحادیه جهانی کشتی اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری موج، در تازه ترین رده بندی فرنگی کاران ماه جهان که توسط  اتحادیه جهانی کشتی اعلام شد محمد علی گرایی در رده دوم برترین های وزن ۷۷ کیلو گرم قرار گرفت.

بر همین اساس اسامی برترین فرنگی کاران ماه جهان به شرح زیر است:

وزن ۵۵ کیلوگرم:۱- اکرم استورک (ترکیه) ۲- خورلان ژاکانشا ( قزاقستان ) ۳-شوتا تاناکورا (ژاپن) ... ۵-رضا خدری (ایران)

وزن ۶۰ کیلوگرم:۱-کانیبک ژولچوبکوف (قرقیزستان) ۲- لوئیس آلبرتو سانچس (کوبا) ۳-آیدوس سلطان گالی (قزاقستان)

وزن ۶۳ کیلوگرم:۱- اورماتبک آماتوف (قرقیزستان) ۲- حسن محمد (مصر) ۳-کالی سلیمان اف (قرقیزستان)

وزن ۶۷ کیلوگرم:۱- المات کبیسپایف (قزاقستان) ۲- اسماعیل بورور مولینا (کوبا) ۳-سوچیکا شیمو یامادا (ژاپن)

وزن ۷۲ کیلوگرم:۱-بالینت کورپاسی (مجارستان) ۲-دمو ژادرایف (قزاقستان) ۳- آدام کوراک (روسیه)

وزن ۷۷ کیلوگرم:۱-کازبک کیلوف (بلاروس) ۲- محمدعلی گرایی (ایران) ۳- آریل باتیستا (کوبا)

وزن ۸۲ کیلوگرم:۱- دنیل الکساندروف (بلغارستان) ۲-عطابک عزیز بکوف (قرقیزستان ) ۳- ویکتار ساسنوسکی (بلاروس)

وزن ۸۷ کیلوگرم:۱- اسلام عباس اف (آذربایجان) ۲-حسین متسلگوف (قزاقستان) ۳-ماساتو سومی (ژاپن)

وزن ۹۷ کیلوگرم:۱- بالاژ کیس (مجارستان) ۲- اورخان نوریف (آذربایجان) ۳- چنک ایلدیم (ترکیه)

وزن ۱۳۰ کیلوگرم:۱- رضا کایالپ (ترکیه) ۲-بالینت لام (مجارستان) ۳- عالین سیو راریو (رومانی) ۴- اسکار هندس (کوبا) ۵- بهنام مهدی زاده (ایران)