سایت های ترکیه ای که پیش از این قصد داشت با 750 هزار یورو پورعلی گنجی را به خدمت بگیرد حالا پیشنهادی 850 هزار یورویی ارائه کرده است.

به گزارش خبرگزاری موج، باشگاه ترابوزان اسپور ترکیه پس از جذب وحید امیری و مجید حسینی قصد دارد مرتضی پور علی گنجی مدافع تیم ملی کشورمان را نیز به خدمت بگیرد.

سایت های ترکیه ای از افزایش مبلغ پیشنهادی باشگاه ترابوزان اسپور به پورعلی گنجی خبر دادند. تیم ترکیه ای که پیش از این قصد داشت با 750 هزار یورو مدافع 26 ساله تیم ملی ایران را به خدمت بگیرد حالا پیشنهادی 850 هزار یورویی را به پورعلی گنجی ارائه کرده است.