سازمان لیگ فوتبال در خصوص اتهام و توهین برنامه 90 به تهیه کنندگی عادل فردوسی پور حق خود می داند این مساله ‌را از طریق مراجع قضایی پیگیری کند.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران، در پی اتهام و شبه افکنی برنامه نود نسبت به سازمان لیگ مبنی بر ‌دستکاری در آرای کارشناسان و صاحب نظران فوتبال در مراسم برترین های فوتبال ایران در فصل 97-96 و بی احترامی به ‌اهالی فوتبال، سازمان لیگ فوتبال ایران از دستگاه های نظارتی برای بررسی انتخاب برترین ها و بازدید آرای کارشناسان که ‌منجر به انتخاب برترین های فوتبال ایران شد دعوت به عمل آورد.‌
البته سازمان لیگ فوتبال در خصوص اتهام و توهین برنامه 90 به تهیه کنندگی عادل فردوسی پور حق خود می داند این مساله ‌را از طریق مراجع قضایی پیگیری کند. شایان ذکر است که واقعیت تهیه گزارش بدون مستندات برنامه 90 علیه سازمان لیگ نیز ‌نزد مدیران این سازمان محفوظ است که در زمان مقتضی این مساله را به همراه سایر مستندات به مراجع ذی صلاح ارایه خواهد ‌شد.‌