معاون قهرمانی وزارت ورزش و جوانان با تاکید بر پیگیری حقوقی و قضایی عاملان بر هم زننده آرامش ورزش کشور گفت: تحریک هواداران و شایعه پراکنی و تضعیف مدیریت دو باشگاه با هر نیتی محکوم است و رفتار ضد ملی است.

به گزارش خبرگزاری موج، محمد رضا داورزنی معاون قهرمانی وزارت ورزش و جوانان در گفت وگو با پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان گفت: آرامش و موفقیت دو تیم استقلال و پرسپولیس در بیست سال اخیر سابقه نداشته است و برخی از این آرامش ناراحت هستند و تلاش می کنند آن را با حاشیه سازی و تحریک هواداران برهم بزنند.

داورزنی با تاکید بر پیگیری حقوقی و قضایی عاملان بر هم زننده آرامش ورزش کشور گفت: تحریک هواداران و شایعه پراکنی و تضعیف مدیریت دو باشگاه پر طرفدار کشور که سرمایه ملی محسوب می شوند با هر نیتی صورت بگیرد محکوم است و رفتار ضد ملی است.

معاون قهرمانی وزارت ورزش و جوانان ادامه داد : با حضور فتحی در مدیریت باشگاه استقلال ظرف روزهای آینده خبرهای خوب بیشتری از این باشگاه خواهید شنید و هواداران با صبر و همراهی با مدیران استقلال ، شرایط را برای تصمیم گیری های مناسب و سرعت گرفتن سامان دهی تیم برای جذب بازیکن فراهم کنند.