رقابت‌های عمومی کشتی آزاد و فرنگی بزرگسالان از روز ۱۰ مردادماه در سالن شهدای هفتم تیر تهران آغاز می شود.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از  روابط عمومی فدراسیون کشتی، رقابت‌های عمومی کشتی آزاد و فرنگی بزرگسالان، قهرمانی کشور امسال در شیوه‌ی جدیدی و در چند هفته متوالی برگزار خواهد شد.

بر این اساس این رقابت‌ها از روز ۱۰ مردادماه در سالن شهدای هفتم تیر تهران آغاز شده و رقابت‌ها به صورت تک وزن در هفته‌های متوالی تا ۲۳ شهریورماه ادامه خواهد شد.

آیین نامه برگزاری این رقابت‌ها به شرح زیر است:

۱- اوزان و شرایط سنی :

الف) مسابقات کشتی آزاد در اوزان ۵۷-۶۱-۶۵-۷۰-۷۴-۷۹-۸۶-۹۲-۹۷- ۱۲۵ کیلوگرم بدون ارفاق وزن برگزار خواهد شد.

ب) مسابقات کشتی فرنگی در اوزان ۵۵-۶۰-۶۳-۶۷-۷۲-۷۷-۸۲-۸۷-۹۷-۱۳۰ کیلوگرم بدون ارفاق وزن برگزار خواهد شد.

ج) کشتی‌گیران متولد ۱۲ /۱۰ /۱۳۷۹ تا ۱۰ /۱۰ /۱۳۷۲(۲۵- ۱۸ سال) مجاز به شرکت در این مسابقات هستند. (کشتی گیران متولد ۱۱ /۱۰ /۱۳۷۸ تا ۱۲ /۱۰ /۱۳۷۹ (۱۸ سال) با رضایت نامه محضری ولی و گواهی پزشکی می­‌توانند در این مسابقات شرکت کنند.)

۲- تاریخ برگزاری مسابقات:

وزن‌ها:

۵۷کیلو، آزاد - بزرگسالان، ۱۰ /۰۵تا ۱۱ /۰۵ /۹۷، چهارشنبه - پنج‌شنبه

۱۳۰ کیلو: فرنگی - بزرگسالان، ۱۰ /۰۵تا ۱۱ /۰۵ /۹۷، چهارشنبه - پنج‌شنبه

۶۱ کیلو: آزاد - بزرگسالان، ۱۲ /۰۵ تا ۱۳ /۰۵ /۹۷، جمعه - شنبه

۹۷ کیلو: فرنگی- بزرگسالان، ۱۲ /۰۵ تا ۱۳ /۰۵ /۹۷، جمعه - شنبه

۶۵ کیلو: آزاد - بزرگسالان، ۱۷ /۰۵ تا ۱۸ /۰۵ /۹۷، چهارشنبه - پنج‌شنبه

۸۷ کیلو: فرنگی - بزرگسالان، ۱۷ /۰۵ تا ۱۸ /۰۵ /۹۷ ، چهارشنبه - پنج‌شنبه

۷۰ کیلو: آزاد - بزرگسالان، ۱۹ /۰۵ تا ۲۰ /۰۵ /۹۷، جمعه - شنبه

۸۲ کیلو: فرنگی - بزرگسالان، ۱۹ /۰۵ تا ۲۰ /۰۵ /۹۷، جمعه - شنبه

۷۴ کیلو: آزاد - بزرگسالان، ۲۵ /۰۵ تا ۲۶ /۰۵ /۹۷، پنج‌شنبه - جمعه

۷۷ کیلو: فرنگی - بزرگسالان، ۲۵ /۰۵ تا ۲۶ /۰۵ /۹۷، پنج‌شنبه - جمعه

۷۹ کیلو: آزاد - بزرگسالان، ۱ /۰۶ تا ۰۲ /۰۶ /۹۷، پنج‌شنبه - جمعه

۷۲ کیلو: فرنگی - بزرگسالان، ۱ /۰۶ تا ۰۲ /۰۶ /۹۷، پنج‌شنبه - جمعه

۸۶ کیلو: آزاد - بزرگسالان، ۰۸ /۰۶ تا ۰۹ /۰۶ /۹۷، پنج‌شنبه - جمعه

۶۷ کیلو: فرنگی - بزرگسالان، ۰۸ /۰۶ تا ۰۹ /۰۶ /۹۷، پنج‌شنبه - جمعه

۹۲ کیلو: آزاد - بزرگسالان، ۱۴ /۰۶ تا ۱۵ /۰۶ /۹۷، چهارشنبه - پنج‌شنبه

۶۳ کیلو: فرنگی - بزرگسالان، ۱۴ /۰۶ تا ۱۵ /۰۶ /۹۷، چهارشنبه - پنج‌شنبه

۹۷ کیلو: آزاد - بزرگسالان، ۱۶/ ۰۶ تا ۱۷ /۰۶ /۹۷، جمعه - شنبه

۶۰ کیلو: فرنگی - بزرگسالان، ۱۶ /۰۶ تا ۱۷ /۰۶ /۹۷، جمعه - شنبه

۱۲۵ کیلو: آزاد - بزرگسالان، ۲۲ /۰۶ تا ۲۳ /۰۶ /۹۷، پنج‌شنبه - جمعه

۵۵ کیلو: فرنگی - بزرگسالان، ۲۲ /۰۶ تا ۲۳ /۰۶ /۹۷، پنج‌شنبه - جمعه

۳- برنامه مسابقات:

* پذیرش تیم‌ها:

اول: ۰۶:۳۰-۰۸:۰۰، در سالن شهدای هفتم تیر تهران

۲. تست پزشکی:

اول: ۰۷:۳۰-۰۸:۰۰ در سالن شهدای هفتم تیر تهران

۳. وزن کشی (بـدون ارفـاق وزن)

اول: ۰۸:۰۰-۰۸:۳۰ در سالن شهدای هفتم تیر تهران

۴. کلینیک مربیان:

اول: ۰۹:۴۵- ۰۸:۴۵ در  سالن شهدای هفتم تیر تهران

۵. مسابقات:

اول: ۲۱:۰۰- ۱۶:۰۰ * ۱۵:۰۰- ۱۰:۰۰ در سالن شهدای هفتم تیر تهران

۶. وزن کشی مجدد (بـدون ارفـاق وزن)

دوم: ۰۸:۰۰-۰۸:۳۰ در سالن شهدای هفتم تیر تهران

۷. مسابقات:

دوم: ۲۱:۰۰- ۱۶:۰۰ * ۱۵:۰۰- ۱۰:۰۰ در سالن شهدای هفتم تیر تهران

۴- نفرات مجاز جهت شرکت در این مسابقات:

الف- تعداد کشـتی­ گیران استـان­‌ها برای شـرکت در این مسابقات نامحدود بوده، و کشتی­ گیران متقاضی شرکت در این مسابقات، صرفا با ارائه معرفی نامه از هیات کشتی استان مربوطه می‌توانند در این رقابت­‌ها شرکت کنند.

ب- هیات کشتی استان‌های سراسر کشور می­‌توانند حداقل ۴ و حداکثر ۸ مربی (از میان مربیان فعال و دارای دفترچه) برای تیم‌های ذی‌ربط در هر رشته معرفی کنند. بدیهی­ است در صورت همراه نداشتن معرفی نامه، از فعالیت مربیان به عنوان کوچینگ در کنار تشک جلوگیری به‌عمل خواهد آمد.

۵- مدارک لازم:

الف- اصل شناسنامه و کارت ملی

ب- کارت بیمه ورزشی معتبر

ج- معرفی نامه هیات کشتی استان

د- ارائه مدارک ثبت نام دریافت کارت ملی کشتی سال ۱۳۹۷

* تذکر: با توجه به صادر نشدن آیدی کارت در این مسابقات، ضرورت دارد کلیه کشتی­ گیران نسبت به همراه داشتن کارت ملی کشتی (یا مدارک ثبت نام دریافت این کارت) و کارت ملی خود جدیت بیش‌تری داشته باشند. بدیهی است ارائه مدارک فوق الزامی بوده و در غیر این‌صورت از شرکت کشتی‌گیران جلوگیری خواهد شد.

۶- امتیازات:

الف) با توجه به برگزاری رقابتی میان نفرات سوم مشترک (جهت تعیین نفر سوم و چهارم)، به نفرات اول تا سوم این مسابقات (۳ نفر اول) حکم قهرمانی اهداء خواهد شد.

ب) به نفرات اول تا سوم این مسابقات (۳ نفر) به ترتیب مبلغ پنج- سه - دو میلیون تومان اهداء خواهد شد.

ج) کشتی‌گیران مستعد و برتر این مسابقات، حداقل به پنج کارگاه فنی، با حضور مربیان تیم ملی دعوت خواهند شد.

۷- سایر موارد:

الف) کلیه هزینه‌های اسکان و تغذیه نفرات شرکت کننده در این رقابت‌ها بر عهده کشتی‌گیران، و هزینه اسکان و تغذیه مربیان بر عهده هیات کشتی استان­های مربوطه خواهد بود.

ب) حضور کلیه مربیان هریک از رشته‌ها در کلینیک مربیگری مربوطه الزامی بوده و از فعالیت مربیانی که در این کلینیک حضور نداشته باشند، در کنار تشک به عنوان کوچینک جلوگیری به‌عمل خواهد آمد.

ج ) به همراه هر کشتی­‌گیر، حداکثر دو مربی می­‌توانند جهت کوچینگ در کنار تشک حضور یابند.

د ) قرعه‌کشی هنگام وزن کشی انجام شده و جدول مسابقات مطابق ضوابط جاری اتحادیه جهانی کشتی است. با این تفاوت که پس از تعیین نفرات سوم و پنجم مشترک، رقابتی میان نفرات سوم مشترک (تعیین نفر سوم و چهارم) و پنجم مشترک (تعیین نفر پنجم و ششم) انجام می‌شود.

هـ) کلیه استان‌ها موظفند حداکثر یک هفته پیش از شروع مسابقات هر وزن، نسبت به اعلام آمادگی و ارائه اسامی نفرات شرکت کننده به فدراسیون کشتی اقدام کنند.

و ) کشتی­ گیران شرکت کننده در این رقابت‌ها موظفند مدارک خود را از ساعت ۰۶:۳۰ تا ۰۸:۰۰ روز پذیرش جهت کنترل و ثبت نام به دبیرخانه فنی مسابقات تحویل دهند.