دیدارهای روز دوم هفته نخست لیگ برتر هجدهم فوتبال ایران به پایان رسید.