سردار آزمون در صفحه شخصی خود استوری گذاشت.

به گزارش خبرگزاری موج، سردار آزمون که صبح امروز دچار سانحه رانندگی شده بود بعد از تصادف در صفحه شخصی خود در استوری نوشت: 

دیگه فهمیدم ماشینم رو نباید بدم به دوماد خونه که اینجوری ما رو ناقص کنه.

خدارو شکر همه سالم، تصادف زنجیره ای چقدر باحال بود لابه لای اون تصادفا چقدر عکس یادگاری گرفتن با من.

استوری سردار آزمون