سرمربی تیم ملی پرتغال گفت: در حال حاضر مهتمرین چیز برای ما بازی با ایران است.

به گزارش خبرگزاری موج، سرمربی تیم ملی پرتغال گفت: مهمترین چیز برای ما بازی با ایران است، ما ۴ امتیاز داریم. مراکش هیچ شانسی برای صعود ندارد ولی سایر تیم ها شانس دارند.

وی گفت: برای همین مهمترین چیز برای ما بهترین آماده سازی جهت بازی با ایران است.