کشتی گیران روسیه در هشت رتبه نخست رده بندی اخیر اتحادیه جهانی کشتی قرار گرفتند.

به گزارش خبرگزاری موج، در آخرین رده بندی اتحادیه جهانی کشتی، کشتی گیران روسیه موفق شدند هشت رتبه نخست را به خود اختصاص دهند.

در این رده بندی نام کشتی گیران ایران در بین نفرات برتر دیده نمی‌شود.

در  رنکینگ اعلام شده از سوی اتحادیه جهانی کشتی که بر اساس نتایج کشتی گیران در رقابت های قهرمانی اروپا است، نام ۸ کشتی گیر روس در صدر قرار دارد.

کشتی‌گیران برتر به تفکیک اوزان به شرح زیر است:

٥٧ کیلوگرم:

۱- اوگیف روسیه

۲- سونسورن مغولستا

۳- ایریاشویلی گرجستان

٦١ کیلوگرم:

۱- رشیداف روسیه،

۲-رحمانوف مغولستان،

۳-سانایف قزاقستان

٦٥ کیلوگرم:

۱-بلوکباتوف روسیه

۲- کلیکسالیان ترکیه

۳-حاجی علیف آذربایجان

۷۰ کیلوگرم:

۱-  قربان علی‌یف روسیه

۲- کایاکوفسکی اوکراین

۳-گادژیف لهستان

٧٤ کیلوگرم:

۱-گانزوربک مغولستان

۲-اورازگیلیف ترکمنستان

۳- دیمیرتاس ترکی

٧٩ کیلوگرم:

۱-گادژی ماگمدوف روسیه

۲-قربان اف ازبکستان

۳-کاتان اوغلو ترکیه

۵- عزت الله  اکبری

٨٦ کیلوگرم:

۱- ناینوتف روسیه

۲-تایلور امریکا

۳- اردین ترکیه

٩٢ کیلوگرم:

۱- سعدالله یف روسیه

۲-سردار بوکه ترکیه

۳-لوساندرو مغولستان

۵- محمدجواد ابراهیمی

٩٧ کیلوگرم:

۱-بایتسایف روسیه

۲-ابراهیم اف ازبکستان

۳- سالاس پرز کوبا

١٢٥ کیلوگرم:

۱-گایادوفسکی آمریکا

۲-خوشوتوف روسیه

۳-ناستاسورن مغولستان