رییس فدراسیون والیبال در احکامی جداگانه، سخنگو، رییس کمیته روابط بین‌الملل، رییس کمیته فرهنگی و عضو کمیته حقوقی و تدوین قوانین و مقررات فدراسیون والیبال را منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از روابط عمومی فدراسیون والیبال، احمد ضیایی، رییس فدراسیون در احکامی جداگانه سخنگو، رییس کمیته روابط بین‌الملل، رییس کمیته فرهنگی و عضو کمیته حقوقی و تدوین قوانین و مقررات فدراسیون والیبال را منصوب کرد.

فهرست انتصابات جدید به قرار زیر است:

  • غفار درخشنده، سخنگو و رییس کمیته روابط بین‌الملل
  •  امید کوره‌چی، رییس کمیته فرهنگی
  • غلامحسین کردستانچی، عضو کمیته حقوقی و تدوین قوانین و مقررات