ریاست کمیته‌ پزشکی فدراسیون کشتی استعفا خود را تقدیم رسول خادم کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، تورج ملک محمدی رییس کمیته پزشکی فدراسیون کشتی، استعفای کتبی خود را تقدیم رسول خادم کرد.

ملک محمدی ۲۱ دی ۱۳۹۴ جایگزین صادق محبوبی در این سمت شده بود.

وی هم اینک سمت دبیری فدراسیون پزشکی ورزشی را نیز بر عهده دارد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج