رای باشگاه استقلال درخصوص پرونده مجتبی جباری بازیکن سابقش صادر گردید.

به گزارش خبرگزاری موج، استقلال در پرونده مجتبی جباری محکوم به پرداخت غرامت به این بازیکن شد.

روزبه وثوق احمدی با اعلام این خبر گفت: پرونده جباری و باشگاه استقلال پرونده بسیار مفصلی بود و ما در این مدت بررسی‌های زیادی انجام دادیم که در نهایت رأی ۱۴ صفحه‌ای را صادر کردیم.

وی افزود: باشگاه استقلال به دلیل فسخ قرارداد یکطرفه و غیرموجه مجتبی جباری به پرداخت مبلغ ۴۴۰ میلیون تومان به این بازیکن محکوم شد. ماجرا از این قرار است که جباری برای یک فصل قراردادی به رقم یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان با استقلال به امضاء رساند و از آنجا که وی مبلغ ۱۶۰ میلیون تومان را همان ابتدا از باشگاهش دریافت کرده بود تنها مبلغ ۴۴۰ میلیون تومان تا پایان نیم‌فصل از این باشگاه طلبکار بود. کمیته تعیین وضعیت هم به خاطر فسخ قرارداد یکطرفه وی به صورت غیرقانونی همان رقم ۴۴۰ میلیون تومان را به نفع جباری رأی صادر کرد و باشگاه موظف است این رقم را به او پرداخت کند.

از سوی دیگر با توجه به فسخ قرارداد یکطرفه و غیرقانونی جریمه‌ای برای باشگاه استقلال در نظر گرفته شده که این باشگاه باید به عنوان غرامت مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان به مجتبی جباری پرداخت کند که روی هم رفته این رقم به ۶۴۰ میلیون می‌رسد که طرفین این فرصت را دارند ظرف مدت یک هفته به حکم مورد نظر اعتراض کنند.

حکم باشگاه استقلال صادر و به این باشگاه ابلاغ شده است.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج