رنکینگ جهانی تیمی اعلام شد و تیم ملی کشورمان در بخش آقایان و بانوان صعود چشمگیری را تجربه کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، تیم ملی پینگ پنگ مردان و زنان بزرگسالان ایران در رنکینگ جدید با رشد چشمگیری مواجه شد.

در فهرست جدید رنکینگ فدراسیون جهانی تنیس روی میز ، مردان ایران با چهار پله صعود در جایگاه ۲۵ و زنان ایران با یک پله صعود در جایگاه ۳۶ قرار گرفتند.

جایگاه و رنکینگ تیمی کشورها با محاسبه میانگین امتیازات سه ورزشکار اول هر کشور تعیین و هر ماهه در قالب رنکینگ تیمی در سایت فدراسیون جهانی منتشر می شود.

 رنکینگ فدراسیون جهانی تنیس روی میز

 رنکینگ فدراسیون جهانی تنیس روی میز

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج