اتحادیه جهانی کشتی، میزبانی جام جهانی کشتی فرنگی را از ایران گرفت.

به گزارش خبرگزاری موج، اتحادیه جهانی کشتی در نامه ای به فدراسیون کشتی ایران اعلام کرد: با توجه به مسائل پیش آمده و شرایط فعلی فدراسیون کشتی ایران، نظر اتحادیه جهانی این است که امکان برگزاری جام جهانی کشتی فرنگی در روزهای 23 و 24 فروردین ماه سال 97 در اهواز فراهم نیست. اتحادیه جهانی این موضوع را به فدراسیون های ملی دیگر کشورهای شرکت کننده در جام جهانی نیز اعلام کرده است.

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج