کمیته تعیین وضعیت آرای خود را در خصوص تعدادی از پرونده‌های مطروحه اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از فدراسیون فوتبال، کمیته تعیین وضعیت آرای خود را در خصوص تعدادی از پرونده‌های مطروحه اعلام کرد که آرای صادر شده به شرح زیر است:

شکایت محمد یار احمدی از اکسین البرز

 پرداخت مبلغ ۴۹۱/۱۴۱/۹۴۰ ریال بابت قرارداد ۹/۸۲۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه رسیدگی در حق محمد یار احمدی

شکایت علیرضا ربانی از باشگاه فرهنگی ورزشی فولاد مبارکه سپاهان اصفهان

پرداخت مبلغ ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت قرارداد ۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه رسیدگی در حق علیرضا ربانی 

شکایت غلام گنجی از علیرضا بیرانوند

پرداخت مبلغ ۱/۵۷۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت قرارداد و ۳۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه رسیدگی در حق غلام گنجی

آرای صادره غیر قطعی بوده و در مهلت ۷ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در کمیته استیناف فدراسیون می‌باشند.

ضمنا در صورت عدم پرداخت مبالغ قید شده در مهلت ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ دادنامه‌های قطعی شده، با درخواست متقاضی، پرونده به کمیته انضباطی ارسال می‌شود.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج