مجمع انتخاباتی ریاست فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام شنبه 14 بهمن با حضور نمایدگانی که از سوی معاونت توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش وجوانان اعلام شد، برگزار می گردد.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از سایت فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، مجمع انتخاباتی ریاست فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام روز شنبه 14 بهمن ماه ساعت 10 صبح با حضور نماینده داوران، ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها که از سوی معاونت توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان اعلام شد، در محل آکادمی ملی المپیک برگزار می گردد.


مجمع انتخاباتی

طی نامه به شماره "8/15563/د" مورخ 4 بهمن ماه اسامی نمایندگان حاضر در این مجمع از سوی معاونت توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان به شرح ذیل اعلام شده است:

نماینده مربیان: یوسف کریمی
نماینده داوران: یحیی آگاهی
نماینده ورزشکاران: مجتبی ملکی، محسن صمدی و سجاد نیکنام
نماینده باشگاه ها: محمد نجف زاده باشگاه ساوالان ارومیه- علیرضا طاهری باشگاه ایرانیان شیراز

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج