وزیر ورزش و جوانان حکم رسول خادم به عنوان رئیس فدراسیون کشتی را صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، در حکم مسعود سلطانی فر به رسول خادم ازغدی آمده است:

به استناد بند 4 ماده 7 اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران و رأی مجمع عمومی 28 آذرماه سال جاری فدراسیون کشتی و در جهت اجرای ماده 10 اساسنامه، به موجب این حکم به مدت چهار سال به عنوان« رئیس فدراسیون کشتی» منصوب می شوید.
انتظار دارم با بهره گیری از نظرات کارشناسان و متخصصان نسبت به اجرای امور ذیل اهتمام جدی معمول دارید:
1_ استقرار نظام برنامه محور مبتنی بر اصول علمی و دستاوردهای تجربه شده
2_ توجه به هیات های استانی و رفع مشکلات و موانع فعالیت آن ها
3_ همکاری با نهادهای مرتبط به منظور توسعه رشته
4_ ایجاد نظام مشارکت بخش خصوصی و غیر دولتی از طریق تقویت و توسعه باشگاه ها
5_سایر امور محوله وفق قوانین و مقررات موجود
امید است با اتکال به نیروی لایزال الهی و بهره گیری از کلیه امکانات و استعدادهای موجود، در راه خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی و اعتلای ورزش کشور موفق و موید باشید.
عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج