مخاطبان خبرگزاری موج گروه مورد نظر خود در جام جهانی 2018 روسیه را مشخص کردند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، طی نظر سنجی که توسط موج صورت گرفت گروه ایران در جام جهانی 2018 روسیه از نظر مخاطبان ما مشخص شد.

لهستان، کلمبیا، ایران، پاناما یا صربستان

مجموع رای های داده شده در این نظر سنجی 37500 رای بود، که نکته جالب در انتخاب تیم چهارم در گروه ایران بود.

در انتخاب تیم از سید یک در مجموع 11700 رای داده شد که لهستان با حدود 23%(2703 رای)آرا نظر اکثریت رای دهندگان بود، در سید دو از مجموع 18600 رای کلمبیا با حدود 46% (8556 رای) آرا نظر اکثریت رای دهندگان بود و در سید چهار از مجموع 7200 رای تیم های صربستان و پاناما نظر اکثر رای دهندگان بود با حدود 29 درصد آرا برای هر کدام از تیم ها صربستان و پاناما. این دو تیم در این نظر سنجی هر کدام 2101 رای را به خود اختصاص دادند.

طی برنامه اعلام شده امروز جمعه 10 آذر ماه 96 از ساعت 18:30 به وقت تهران مراسم قرعه کشی آغاز خواهد شد و امیدواریم قرعه مناسبی برای تیم ملی کشورمان در این دوره از مسابقات از سبد ها خارج شود.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج