فرمانداری شهرستان همدان در ارزیابی عملکرد سال 1397 در بین فرمانداری های استان رتبه اول را کسب کرد.

به گزارش خبرگزاری موج همدان، در نتیجه  اجرای فرایند ارزیابی عملکرد سال 1397 فرمانداری های سراسر کشور توسط مرکز مدیریت عملکرد و امور بازرسی وزارت کشور، فرمانداری شهرستان همدان در بین فرمانداری های استان رتبه اول را کسب کرد.

 

کسب رتبه اول فرمانداری شهرستان همدان در ارزیابی عملکرد سال 1397

فرمانداری های استان همدان بر اساس 8 محور ارتقاء امنیت پایدار داخلی، توسعه مشارکت و نشاط، هماهنگی امور اجتماعی و فرهنگی، توسعه شهری و روستایی، مدیریت بحران، هماهنگی امور اقتصادی، صیانت از حقوق شهروندی  و ارتقاء سلامت نظام اداری مورد ارزیابی تخصصی قرار گرفتند.

در این ارزیابی پس از فرمانداری شهرستان همدان فرمانداری های نهاوند، فامنین، ملایر، کبودرآهنگ، بهار، تویسرکان، رزن و اسدآباد به ترتیب حائز رتبه های دوم تا نهم شده اند.