فرماندار اسدآباد از اینکه هزینه آسفالت و لکه گیری سطح شهر اسدآباد با صرف 2 میلیارد تومان اعتبار محقق می شود و همینطور اصلاح خاموشی روشنایی های گردنه اسدآباد و ستاد استقبال از مهر سخن گفت.

به گزارش خبرگزاری موج همدان، مجید درویشی،  فرماندار اسدآباد با اشاره به اختصاص 2 میلیارد تومان اعتبار آسفالت و لکه گیری شهر اسدآباد، در شورای ترافیک شهرستان اسدآباد، اظهار کرد: این میزان اعتبار از محل منابع ملی برای آسفالت و لکه گیری سطح شهر اختصاص یافته که به زودی پیمانکار  کار خود را در این راستا آغاز خواهد کرد.

 

2 میلیارد تومان اعتبار هزینه  آسفالت و لکه گیری سطح شهر اسدآباد

وی شورای ترافیک را یکی از کارگروههای مهم مدیریت شهری دانست و افزود: کارگروه ترافیک با جان افراد و انضباط شهری سروکار داشته که باید در این کارگروه مدیران دستگاههای عضو  شخصا شرکت کنند تا تعهد اجرا داشته باشند.

درویشی با اشاره به اعتبار هزینه  آسفالت و لکه گیری سطح شهر اسدآباد و با تأکید بر پیگیری بحث راهاندازی مرکز معاینه فنی خودروهای سبک اسدآباد توسط شورای شهر وشهرداری، تصریح کرد: در حال حاضر اسدآباد تنها شهری است که در استان همدان فاقد مرکز معاینه فنی بوده و وجود این مرکز در شهر اسدآباد ضرورت دارد.

وی همچنین با اشاره به چهارراه تویسرکان و حضور تعداد معدودی متکدی در این چهارراه، اضافه کرد: لازم است با تذکر نسبت به جمعآوری این متکدیان اقدام شود و در صورت عدم توجه متکدیان  به تذکر ،دستگاههای  ذیربط متکدیان را به کمپ ماده 16 تحویل دهند .

ستاد استقبال از مهر

درویشی در ادامه با تأکید بر  فعال شدن و راهاندازی هر چه سریعتر ستاد استقبال از مهر توسط شهرداری شهراسدآباد، گفت:با توجه به بازگشایی مدارس و آغاز سالتحصیلی از ابتدای مهر ماه لازم است ستاد استقبال از مهر برای انجام اقدامات لازم برای زیبا سازی فضای شهر و استقبال از مهر و ایجاد نشاط در سطح شهر اقدام کند.

وی همچنین با اشاره به  گردنه اسدآباد و خاموش بودن برخی از روشنایی های گردنه، خاطر نشان کرد: با توجه به بازگشایی مدارس و نیز آغاز ترددها به عتبات عالیات توسط زوار حسینی  و  پرتردد بودن محور گردنه و حساسیت مسیر فوق باید اداره راهداری و حمل و نقل جادهای تا مهر ماه  نسبت به اصلاح خاموشی روشناییهای گردنه شهر اقدام کند.

اصلاح برخی سرعت گیرهای غیر استاندارد، بازنگری در تابلوهای ترافیکی ،به روزرسانی واصلاح برخی تابلوها ...از دیگر مواردی بود که در این جلسه فرماندار به آن اشاره کرد.

فرماندار اسدآباد  از اینکه هزینه  آسفالت و لکه گیری سطح شهر اسدآباد با صرف 2 میلیارد تومان اعتبار محقق می شود و همینطور اصلاح خاموشی روشنایی های گردنه اسدآباد سخن گفت.