معاون درمان سازمان تامین اجتماعی کشور در ملایر با اشاره به اینکه معاونت سازمان تأمین اجتماعی روی تأمین زیرساخت ها تمرکز کرده است، از توجه به زیرساخت های فناوری اطلاعات و IT و نسخه های الکترونیکی سخن گفت.

به گزارش خبرگزاری موج همدان، مهدی درخشان، معاون درمان سازمان تامین اجتماعی کشور با اشاره به تمرکز بر روی زیرساخت ها در معاونت سازمان تامین اجتماعی، گفت: طی 4 سال اخیر معادل 15 سال قبل زیرساخت انجام شده است.

 

معاونت سازمان تأمین اجتماعی روی تأمین زیرساخت ها تمرکز کرده است

درخشان افزود: بیان اینکه این سازمان بنابر وظایف ذاتی خود موظف به تمشیت و تأمین امور درمانی بیمارن تحت پوشش است، گفت: رقمی که سالیانه در این زمینه برای بیمه شدگان هزینه می شود حدود یک چهارم بودجه کل کشور است.

وی با اشاره به تمرکز بر روی زیرساخت ها در معاونت سازمان تامین اجتماعی و بیان اینکه طی چند سال گذشته معاونت سازمان تأمین اجتماعی روی تأمین زیرساخت ها تمرکز کرده است، افزود:  طی 4 سال اخیر معادل 15 سال قبل زیرساخت انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه طی این مدت به اندازه 20 سال گذشته در زمینه تأمین تجهیزات مراکز درمانی و گسترش و ارتقای آنها تلاش و کار کردیم، گفت: علاوه بر این توجه به زیرساخت های فناوری اطلاعات و IT برای ما بسیار مهم بوده است.

معاون درمان سازمان تامین اجتماعی کشور با اشاره به تلاش مضاعف انجام شده طی سال های گذشته در این راستا، ادامه داد: در حوزه درمان نحستین گامی انجام شده بحث سرمایه گذاری در زمینه  HIS یا سیستم اطلاعات بیمارستان بود.

درخشان با اشاره به تمرکز بر روی زیرساخت ها در معاونت سازمان تامین اجتماعی، تصریح کرد: امروزه تکنولوژی پیشرفته کامپیوتری به عنوان ابزاری مطمئن و به صرفه برای یکپارچه سازی نرم افزارهای مختلف کاربردی در محیط های بهداشتی و درمانی شناخته شده است.

وی با بیان اینکه در چند سال گذشته، مراکز بهداشتی و درمانی کشورمان به ویژه بیمارستان ها در صدد مکانیزه کردن سیستم های اطلاعاتی خود برآمده اند، اظهارکرد: در ابتدا مقصود از چنین فعالیت هایی کاهش هزینه ها ناشی از کاغذ بازی های موجود در سیستم های دستی و اداری بوده است، اما اکنون به مرحله ای رسیده ایم که بهبود کیفیت ارائه خدمات درمانی اهمیتی روز افزون می یابد.

این مقام مسول بیان کرد: هدف پیاده شدن سیستم HIS این است که کلیه اطلاعات بهداشتی و درمانی هر فرد در طول عمرش در قالب یک پرونده الکترونیکی ذخیره می شود که در هر نقطه ای از کشور از طریق یک شبکه سراسری کامپیوتری قابل دسترسی باشد.

درخشان خاطرنشان کرد: این سیستم پشتیبانی از فعالیت‌های بیمارستان در سطوح کاربردی، تاکتیکی و استراتژیک  را برای بیمارستان فراهم می‌کند و به معنای پیاده‌سازی یکپارچه تولید اطلاعات لازم برای مدیریت تمامی فعالیت‌های مربوط به سلامت، از قبیل   برنامه‌ریزی ، نظارت، هماهنگی و تصمیم‌گیری است.

 

اجرائی شدن نسخه های الکترونیکی در درمان

عاون درمان سازمان تامین اجتماعی کشور با اشاره به اینکه اجرائی شدن نسخه های الکترنیکی در درمان مستفیم را در تمامی مراکز درمانی سطح کشور آغاز کردیم، ادامه داد: اما در درمان غیرمستقیم به صورت نسخ الکترونیکی نیازمند همکاری وزارت بهداشت و درمان هستیم و امیدواریم تا پیایان سال این امر محقق شود.

وی با اشاره به تمرکز بر روی زیرساخت ها در معاونت سازمان تامین اجتماعی  و بیان اینکه در بحث زیرساخت ها، تجهیزات درمانی و فناوری اطلاعات و مباحث سخت افزاری رشد داشتهایم، اظهارکرد: اکنون به نیروهای ورزیده و کار آزموده با دانش و مهارت بالا نیازمندیم.

درخشان با اشاره به اینکه با وجود این همه زیرساخت اگر پزشکان متخصص و فوق تخصص نباشند در عمل راه به جائی نبرده ایم، گفت: متأسفانه تأمین پزشک متخصص کار و وظیفه ما نیست.

وی یادآورشد: از سال 94 مقرر شده وزارت بهداشت و درمان به سازمان تأمین اجتماعی سهمیه پزشک ندهد و تأمین نیروهای درمانی را برعهده دانشگاه های علوم پزشکی استان های مختلف بگذارد.

معاون درمان سازمان تامین اجتماعی کشور به وجود 81 بیمارستان و 290 درمانگاه تأمین اجتماعی در سطح کشور اشاره کرد و افزود: انتظار داریم وزارت بهداشت و درمان  و دانشگاه های علوم پزشکی در زمینه نیروهای مورد نیاز ما، همکاری بیشتری داشته باشند.

 

سال های گذشته در خصوص تأمین نیروی متخصص با ما همکاری نشد

درخشان با تأکید بر اینکه بیمارستان های تأمین اجتماعی باری را از روی دوش بحث درمان کشور برمی دارند، پس باید نگاه ملی به آنها داشت، ادامه داد: نیمی از جمعیت کشور تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی هستند.

وی با بیان اینکه هرساله طی نامه ای نیازمندی ها و درخواست های همکاری خود را به وزرات بهداشت و درمان ارسال می کنیم، اظهارکرد: اما متأسفانه امسال همچون سال های گذشته در خصوص تأمین نیروی متخصص با ما همکاری نشد و پاسخ داده بودند که ما به نیروهای خود نیازمندیم.

درخشان با اشاره به تمرکز بر روی زیرساخت ها در معاونت سازمان تامین اجتماعی و تأکید بر اینکه درباره نیازمندی ها یبیمارستان های تأمین اجتماعی کشور با وزارتخانه بهداشت و درمان مذاکره می کنیم تا به نتیجه برسیم، در مورد احداث کلینیک ویژه تأمین اجتماعی در ملایر نیز گفت: اگر اداره اوقاف هزینه های احداث این پروژه را تأمین می کند، ما پای کار هسیتم.

معاون درمان سازمان تامین اجتماعی کشور با اشاره به اینکه پروژه های درمانی ابتدا باید در مععاونت درمان تأیید شود، افزود: در صورت تأمین اعتبار و همکاری خیرین، واقفین، اداره اوقاف و شهردرای ها اگر هزینه ساخت تقبل شود، ما در سازمان تأمین اجتماعی کشور در اسرع وقت مجوز احداث کلینیک ها را از هیأت مدیره أخذ می کنیم.