معاون راهداری استان همدان سرقت تابلو ها و علائم جاده‌ای در همدان را عاملی مهم بر افزایش تلفات جاده ای استان دانست.

به گزارش خبرگزاری موج همدان، حمید پرورشی خرم، معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان همدان با اشاره به سرقت تابلو ها و علائم جاده‌ای در همدان، گفت: سرقت این تابلوها عاملی مهم بر افزایش تلفات جاده ای استان است.

 

سرقت تابلو ها و علائم جاده‌ای در همدان

خرم با بیان اینکه یکی از وظایف مهم این اداره کل، تهیه و نصب انواع تابلوهای راهنمایی و رانندگی در محورهای برون شهری و جاده های استان است، افزود:  هر ساله هزینه های زیادی از منابع ملی و استانی و بیت المال صرف خرید اینگونه تابلوها می شود و این در حالیست که عده ای از افراد از روی ناآگاهی اقدام به سرقت آن می کنند.

وی با اشاره به سرقت تابلو ها و علائم جاده‌ای در همدان، ادامه داد: سرقت تابلوها، تجهیزات و علائم علاوه بر اینکه هزینه مالی زیادی بر دولت تحمیل می‌کند، از جنبه ایمنی نیز موجب مشکلات زیادی شده و نا ایمن شدن جاده ها را در بردارد.

وی اضافه کرد: علائم راهداری سرقت شده متأسفانه با مبالغ بسیار اندک خرید و فروش می شود در صورتی که این اداره کل باید برای خرید و نصب مجدد آنها هزینه های سنگینی را از محل اعتبارات استانی و ملی متحمل شود.

پرورشی خرم  با اشاره به سرقت تابلو ها و علائم جاده‌ای در همدان و با تأکید بر اینکه تابلوها و علائم هشدار دهنده برای راهنمایی و هدایت رانندگان، با هدف حفظ و ارتقاء ایمنی جانی مسافران نصب شده است، یادآور شد: آشکارسازی راه ها، نصب تابلو در مکان های مناسب، حفظ حریم راه ها، نصب سرعت گیرها و... از مهمترین اقدامات اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان در زمینه ارتقاء ایمنی راه ها است.

معاون راهداری استان همدان با اشاره به اقدامات انجام شده درباره کاهش این معضل بیان کرد: سارقان بیشتر در تاریکی شب اقدام به سرقت این تابلوها و علائم  می کنند که این اداره کل با گشت های شبانه روزی سعی بر کاهش این گونه سرقت ها دارد.

وی با بیان سرقت تابلو ها و علائم جاده‌ای در همدان و اینکه هم اکنون 9 گشت شبانه روزی راهداری، رصد علائم و تجهیزات ایمنی جاده های استان همدان را انجام می دهند، تأکید کرد: برای جلوگیری از سرقت تابلوها، فرهنگسازی از طریق رسانه ها و اقدامات پیشگیرانه برای آگاه سازی جامعه امری ضروری است.

وی در پایان از مردم خواست چنانچه مواردی در زمینه سرقت تابلو مشاهده کردند، با سامانه 141 و تلفن 110 نیروی انتظامی تماس حاصل کنند.